Renate Nikki Spaan

Ecologisch Pedagoog

Renate Spaan

ECOLOGISCH PEDAGOOG

Hallo!

Momenteel ben ik werkzaam als Begeleider Alleenstaande Minderjarige Statushouders. Ik draag zorg voor een veilig en prettig leefklimaat waarbinnen jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ik help de doelgroep met regelgeving en administratieve zaken op het gebied van onderwijs, werk en financiën. Ook begeleid ik hen naar zelfstandig en zelfredzaamheid, door hen zelf de regie laten voeren over hun ontwikkeling. Ik stimuleer, motiveer, stuur bij en corrigeer daar waar nodig. Ik ben een verbindende schakel tussen jongeren en diverse instanties zoals school en bijv. sportverenigingen.

Door mijn werkervaringen heb ik kennis van de sociale kaart van Almere. Ik ben in Almere Haven opgegroeid en groot gebracht. Ik heb door de jaren heen mijn eigen Almeers netwerk kunnen opbouwen door mijn functie als Activiteiten Coördinator, wat officieel ‘combinatiefunctionaris’ heet. Ik heb een breed netwerk met contacten bij o.a. verschillende PO en VO scholen, de gemeente Almere, het wijkteam, zorg- en welzijnsinstellingen, VMCA, sportverenigingen, cultuurorganisaties en winkeliers-verenigingen. Ook zit ik al twee jaar in de Ledenraad van de Rabobank Almere waarbij ik veel mensen uit verschillende organisaties en branches ontmoet. Daarnaast zit ik sinds begin 2016 in het bestuur van de Leo Club Almere Ventus Novum.


Geboortedatum : 5 maart 1989
E-mail : mail@renatespaan.nl
Website : www.renatespaan.nl
Adress : Almere

 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Vrijwilligerservaring

Werkervaring

 • 01
  Begeleider Alleenstaande Minderjarige Statushouders (HBO)

  Vitree, specialist in Jeugdzorg

  Het begeleiden van AMS’ers naar zelfstandigheid. Zorgdragen voor een veilig en prettig leefklimaat waarbinnen jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De doelgroep helpen met regelgeving en administratieve zaken op het gebied van onderwijs, werk en financiën. Jongeren zelf de regie laten voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Stimuleren, motiveren, bijsturing en corrigeren waar nodig. Het zijn van een verbindende schakel tussen jongeren, diverse instanties zoals school en bijv. sportverenigingen.

  2016 - Heden

 • 02
  Sociaal Cultureel Werker (HBO)

  Stichting de Schoor, Welzijnswerk Almere

  Activiteiten Coördinator (combinatiefunctionaris), binnen Brede School de Wierwinde en IKC de Regenboog. Het signaleren van behoeften en mogelijkheden bij kinderen en hun betrokken ouders. Naschoolse activiteiten bedenken; organiseren; uitvoeren en coördineren voor multiculturele kinderen in aandachts-wijken. De verantwoording dragen over kinderen; de activiteiten en andere randvoorwaarden. Het begeleiden en aansturen van vrijwilligers en stagiaires van het voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

  2012 - 2015

 • 03
  Sociaal Pedagogisch Medewerker (MBO)

  Blijf Groep Flevoland, locatie begeleid wonen, Almere

  Het adviseren, ondersteunen en begeleiden naar zelfredzaamheid van multiculturele vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het opstellen van krachtinventarisaties, gezinsactie- en veiligheidsplannen.

  2011 - 2012

 • 04
  Persoonlijk (woon) begeleider

  Stichting Just Us, Almere

  Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van jongeren tussen de 18 en 25 jaar die te kampen hebben gehad met criminaliteit, jongeren die dak en/of thuisloos zijn geweest en/of jongeren die psychosociale problemen hebben (gehad). Het aanbieden van sport- en spelactiviteiten en het opstellen van hulpverleningsplannen.

  2011

 • 05
  Persoonlijk Begeleider

  via PGB bij diverse gezinnen, Almere

  Ik ben inmiddels al 10 jaar actief als Persoonlijk Begeleider (via PGB) van kinderen en tieners met verschillende beperkingen zoals Syndroom van Down, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, vormen van autisme zoals PDD-NOS & ADHD. Persoonlijk contact met het familiesysteem vind ik hierin belangrijk.

  2005-heden

Opleidingen

 • 01
  Bachelor Ecologisch Pedagogiek (deeltijd)

  Hogeschool van Utrecht, Amersfoort

  In de ecologische visie staat de mens niet los van zijn omgeving maar maakt hij deel uit van verschillende voortdurende in beweging zijnde systemen. Ik als ecologische pedagoog ben mij zeer bewust van die systemen en maakt hier ook deel van uit. Ik ben kritisch en in staat om in allerlei omgevingen te bewegen en relaties aan te gaan met alle betrokken . Ook heb ik door de opleiding kennis en ervaring opgedaan door op (onder)zoek te gaan naar de verhalen die de mensen in de opvoedingscontext vertellen. Ik als ecologische pedagoog trek niet snel conclusies en stel mijn oordeel niet uit. In plaats daarvan maakt ik verbinding tussen de betrokkenen en onderzoek samen met hen mogelijkheden om opvoeders en kinderen in hun eigen en gezamenlijk kracht te zetten. Vakken die tijdens deze opleiding aan de orde kwamen waren o.a.: het faciliteren van de pedagogische relatie; het faciliteren van de opvoedingscontext en de pedagoog als kritische, verbindende, profilerende en faciliterende professional.

  Propedeuse behaald in 2011, diploma behaald in 2015

 • 02
  (Minor) Media Pedagogiek

  Hogeschool Windesheim Flevoland, Almere

  Ik ben mediawijs en ken mijn eigen virtuele identiteitsontwikkeling waardoor ik opgroeiende kinderen en jongeren (in het onderwijs of de zorg) rechtstreeks of door middel van beleid kan stimuleren in veiliger, bewuster, kritisch en actiever gebruik van media. Door de minor heb ik kennis van het TPACK model (Koehler & Mishra, 2009) en de uitgangspunten van het competentiemodel mediawijsheid (Kennisnet, 2012). Door een co-makerschip heb ik een actuele vraag betreft het inzetten van media-educatie binnen het basisonderwijs weten te onderzoeken. Vakken die tijdens deze minor aan de orde kwamen waren: kind & media; massaal mediawijzer; maatschappelijk mediabewust en actief met sociale media.

  Diploma behaald in 2013

 • 03
  Leisure Management (leisure & hospitality executive)

  ROC van Amsterdam, Gooi en Vechtstreek

  Als leisure & hopitality host kan ik aan de slag in de verblijfsrecreatie (op campings, bungalowparken en groepsaccommodaties) of in de dagrecreatie (bij in- en outdoor centra en sportbedrijven). Door deze opleiding heb ik geleerd (recreatie)activiteiten te bedenken, organiseren en te begeleiden. Zoals bijvoorbeeld sport en spel, excursies en evenementen. Daarnaast leerde ik de belangrijke rol van het ontvangst van gasten en frontoffice-werkzaamheden. Vakken die tijdens deze opleiding aan de orde kwamen waren: Nederlands; Engels; Spaans; leer-, loopbaan & burgerschap; participatie in projecten; stage/BPV en workshops zoals EHBO, Sociale Hygiëne, les en leiding geven. Daarnaast ben ik op de hoogte van leisure trends en was het maken van een businessplan een onderdeel van deze opleiding.

  Diploma behaald in 2010

 • 04
  Brugjaar Politie (assistent orde en veiligheid)

  ROC Flevoland, Lelystad

  Als assistent orde en veiligheid ben ik voorbereid op de uitoefening van een assisterende functie binnen de beveiligingsbranche, Defensie of Politie. Door dit tussenjaar ben ik goed voorbereid op de sollicitatieprocedure bij de Politie en Defensie. Als assistent orde en veiligheid beschik ik over goede communicatieve vaardigheden, ben ik op de hoogte van de maatschappelijke vraagstukken en weet ik te handelen in complexe situaties. Vakken die tijdens dit brugjaar aan de orde kwamen waren: politiële vakken; omgangskunde & sport.

  Diploma behaald in 2006

Vrijwilligerswerk

 • 01
  Matching Talent

  Het begeleiden van jongeren, die door schooluitval een leeraanbod bij Stichting de Schoor (learn to work) ontvangen. Het bieden van ondersteuning op het gebied opleiding, stage, werk of andere persoonlijke competenties.

  2012 - 2013

 • 02
  J. Neeskens Sportweekend

  Het begeleiden van kinderen en tieners met een lichamelijke (en soms ook verstandelijke) beperking tijdens een weekend met sport -en spel activiteiten De verantwoording hebben over 1 tot 4 kinderen en aanspreekpunt zijn voor hun familie systeem.

  2009 - 2013

 • 03
  ASV-Almere

  Schaats & skeelerles geven aan kinderen van zes tot twaalf jaar, kinderen van speciaal onderwijs en multiculturele kinderen. Begeleiden bij super COOL! Een sportmaatjes project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het begeleiden en ondersteunen van stagiaires van ROC opleidingen sport- en bewegen.

  2005 - heden

Competenties & Kwaliteiten

 

De afgelopen jaren heb ik ervaren dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen, jongeren en kwetsbare bewoners het juiste voorbeeld krijgen. Dat zij talenten en dromen mogen kunnen verwezenlijken zodat zij kans krijgen op een betere toekomst en zichzelf leren waarderen. Ik heb mijn eigen pedagogische visie ontwikkelt over de begeleiding en benadering van kinderen en ik vind het belangrijk dat zij samen met hun betrokken ouders regisseur kunnen zijn over hun eigen leven. Hierin kan de doelgroep laten zien welke talenten zij bezitten zodat zij deze kunnen in zetten in hun eigen omgeving. Het vieren van verschillende successen zal een onderdeel zijn van mijn begeleiding omdat ik het belangrijk vind dat kinderen en hun ouders, kunnen zien welke doelen zij hebben bereikt. Daarnaast weet ik dat deze talenten en dromen juist belangrijke elementen zijn in het leven van o.a. kinderen en jongeren omdat dit een onderdeel is van hun sociale ontwikkeling. Ook voor (kwetsbare) volwassenen is meedoen soms al een grote overwinning.

 

Meer kwaliteiten

 • Creatief & flexibel 89%
 • Sociaal & zorgzaam 95%
 • Competentie gericht 83%
 • Kan goed samenwerken 87%
 • Inlevingsvermogen 85%
 • Adequaat handelen in crisissituaties 81%

 

Rijbewijs: AM, A & B
In bezit van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
BHV: certificaat behaald in maart 2014
(laatst vernieuwd in febr. 2015)
Kinder-EHBO: certificaat behaald in april 2013
(laatst vernieuwd in sept. 2014)
Calibris: Methodisch opleiden in de beroepspraktijk
certificaat behaald in 2007 (laatst vernieuwd in dec. 2014)
Krachtwerk: basismethodiek in de vrouwenopvang
diploma behaald in 2012
Kennis van Human Dynamics
Kennis van Leefstijl & Coöperatief leren
Kennis van Kanjertraining
Kennis van Brede School doelen
Kennis van meldcode huiselijk geweld -en kindermishandeling
Kennis van Esar registratiesysteem

 

Vrije tijd & Hobby’s

Reizen, lifestyle, cultuur, fotografie, fashion, media en sporten (waterpolo, schaatsen/skeeleren, hardlopen)

 

Portfolio

Referenties

Blog

 •  
  Stop Vandalisme (Brede School de Wierwinde)

  Artikel op dichtbij.nl (18 december 2014) ALMERE – ‘Sluit aan en doe met ons mee, want de V van vandalisme is nee’, dat is de boodschap van de rap die leerlingen van Brede School de Wierwinde hebben

  Read More
 •  
  Havens dorpsfeest was een groot succes!

  Zaterdag 27 september 2014 heeft het Havens Dorpsfeest plaats gevonden welke tot stand is gekomen vanuit het 25-jarig bestaan van de Schoor. De samenwerking lag in handen van collega’s Almere Haven (o.a Renate Spaan). Het zonnetje zorgde

  Read More

Contact

Uw naam

Uw e-mailadres

Onderwerp

Uw bericht